sekání trávníků, stříhání živých plotů

"Aby byl trávník pěkně zelený a hustý, je nutné se o něj pravidelně starat."

Sečením udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku.
Pravidelným sečením podporujeme odnožování travních jedinců (zhušťujeme trávník), snižujeme možnost výskytu plevelů v trávníku a dosahujeme kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Tím je četnost sekání odvislá od druhového složení, funkce trávníku a vlivu počasí a podnebí.
Správné sečení trávníku je důležitá součást péče o trávník. Špatně prováděným sečením může dojít i k poškození trávníku a nenávratným změnám v jeho vzhledu.
Důležitou součástí kvalitní péče o trávník je pravidelné odstraňování stařiny tzv. vertikutací. Ideální četnost je 2x ročně (na jaře a na podzim).