výsadba dřevin, výstavba skalek a okrasných ploch

Okrasné záhony bývají zpravidla tvořeny výsadbou keřů, stromů a trvalek.
Všechny tyto rostliny potřebují určitou péči. U kvetoucích keřů je důležitý odborný řez, který zajistí správný růst a bohaté kvetení.
Nově vysazené stromy potřebují odbornou péči i několik let po výsadbě (zejména při tvarování koruny, zajištění správné opory stromu atd.). U starších stromů nebývá nutná častá péče, ale čas od času je důležité odstranit suché nebo poškozené větve odborně vedeným řezem.
Nedílnou součástí výsadeb jsou trvalky. I ty potřebují pravidelnou péči: odstraňování odkvetlých částí, přikrývání na zimu atp.