závlahové systémy

Pravidelné zavlažování, které potřebuje každá zahrada, zajistí automatická závlaha, kterou jsme připraveni navrhnout.
Cena závlahy závisí na jejím rozsahu a stupni její automatizace.
Při realizaci automatické závlahy i v zatravněných zahradách dochází pouze k minimálnímu poškození stávajícího trávníku, který se během krátké doby obnoví do původního stavu, vzhledem k tomu, že se snímají celé travnaté pásy a ukládají se zpět na místa, kde bylo položeno potrubí závlahy.
Závlaha může být připojena k stávajícímu vodovodnímu řádu nebo na studnu, popř. jiný zdroj vody dostupný v místě realizace závlahy.